Artsen in opleiding

Wij vinden het belangrijk dat artsen goed opgeleid worden, een groot deel hiervan is praktijk ervaring op doen. Omdat wij het belangrijk en leuk vinden nieuwe collega's te begeleiden, kan het zijn dat u een arts in opleiding in de praktijk tegen komt.

 

Huisarts in opleiding

Dokter van Gelder is huisarts opleider, dit houdt in dat er elk jaar een huisarts in opleiding in de praktijk aanwezig is.

Hij of zij is al arts en doet spreekuur net als dokter van Gelder en dokter Buurma. Dit betekent dat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen de huisarts en de huisarts in opleiding, indien nodig gebeurt dit tijdens het spreekuur of tussen de spreekuren door.

 

Ziekenhuisarts in opleiding

Een ziekenhuisarts is een arts die in het ziekenhuis werkt en onder andere zorg draagt voor patienten tijdens maar ook na een ziekenhuisopname. Voor deze opleiding is een stage van 2 maanden in een huisartspraktijk een belangrijk onderdeel. De stage is met name belangrijk om in kaart te brengen of het ontslag naar huis goed is verlopen en of er nog problemen zijn in de thuissituatie. Indien deze ziekenhuisarts aanwezig is, kan het zijn dat u gebeld wordt na ontslag uit het ziekenhuis door deze dokter om het een en ander met u door te spreken. Hij of zij zal in sommige gevallen, in overleg met u, een huisbezoek afleggen.

 

Co-assistenten

Soms zal er een co-assistent aanwezig zijn in de praktijk, hij of zij zal met name meelopen met een van de huisartsen, maar kan ook zelfstandig spreekuur doen, dit wordt altijd nabesproken met de huisarts en u wordt hier altijd van op de hoogte gebracht, mocht u dit liever niet willen, kunt u dit altijd aangeven bij de assistente.

 

Telefoon:

Werkdagen van 08:00 tot 14:30 uur
070 386 9178

 

Dr Buurma: 070-3863635

Spoedlijn:

Werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
070 386 9178 optie 1

Avond- /nacht-/ weekenddienst:

Huisartsendienst Smash
070 346 96 69

Het LSP:

De huisartsenpost:

Copyright © 2017 Huisartsenpraktijk GOED Voorburg (voorheen Werker), Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.