Praktijkondersteuner

Er zijn diverse praktijkondersteuners werkzaam. Zij houden zich vooral bezig met patiëntenzorg aan o.a. mensen met chronische ziekten, zoals astma, chronische bronchitis, suikerziekte, hoge bloeddruk en aan (hoog)bejaarden. Ook zijn er spreekuren voor patiënten met psychische problemen.

Dit alles natuurlijk onder toezicht en verantwoordelijkheid van de huisartsen. Afspraken voor deze spreekuren kunnen telefonisch gemaakt worden bij de praktijkassistente op werkdagen tussen 08.00 en 15:00 uur.

 


 

 

Miranda werk op maandag, woensdag en donderdag in de praktijk


Stuur Email
Miranda Scheenstra, POH somatiek

Marina Boeijen-van Huizen (1958) is sinds 2015 werkzaam binnen de huisartsenpraktijk als praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg). Zij is psychologe en daarnaast biofeedbacktherapeut en HeartMath Coach. Sinds 1987 werkt zij in het veld van maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg o.a. met mensen met ernstige angst- en dwangstoornissen en recent met mensen die kampen met zowel psychische als lichamelijke klachten. Eén van haar interessegebieden is de psychosomatiek.

Haar werkdagen zijn woensdag en vrijdag.


Marina Boeijen, POH-GGZ

Ik ben een gedreven en kritische zorgprofessional met meer dan 10 jaar ervaring als verpleegkundig specialist in de klinische geriatrie (ouderengeneeskunde). Ik wil me bij de ouderen focussen op betekenisvol leven, in plaats van ziekte. Door persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften wil ik veerkracht aanspreken. Ik geloof dat deze veerkracht is nodig om de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven aan te gaan.

Mijn werkdagen zijn dinsdag en donderdag.

Stuur Email
Suzanne Willems, Verpleegkundig specialist ouderen
Telefoon:

Werkdagen van 08:00 tot 14:30 uur
070 386 9178

 

Dr Buurma: 070-3863635

Spoedlijn:

Werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
070 386 9178 optie 1

Avond- /nacht-/ weekenddienst:

Huisartsendienst Smash
070 346 96 69

Het LSP:

De huisartsenpost:

Copyright © 2017 Huisartsenpraktijk GOED Voorburg (voorheen Werker), Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.